PRIVACY BELEID

Privacybeleid voor Balletstudio Valentijn, eigenaar van balletstudiovalentijn.nl.

1) Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van balletstudiovalentijn.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op balletstudiovalentijn.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Om volledig inzicht te bieden in de persoonsgegevens die wij opslaan, kun je hiervoor een export aanvragen. Mocht je volledig uit ons bestand verwijderd willen worden, dan betreuren we dat, maar uiteraard bieden wij ook die mogelijkheid.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacybeleid van Balletstudio Valentijn en specifiek balletstudiovalentijn.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@balletstudiovalentijn.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

Balletstudiovalentijn.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

Balletstudiovalentijn.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

PRIVACY POLICY

Privacy policy for Balletstudio Valentijn, owner of balletstudiovalentijn.nl.

1) Privacy guarantees

Ensuring the privacy of visitors to balletstudiovalentijn.nl is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy which information we collect and how we use this information.

2) Permission

By using the information and services on balletstudiovalentijn.nl, you agree to our privacy policy and the conditions that we have included. To offer full insight into the personal data that we store, you can request an export for this. We regret it if you want to be removed completely from our database, but naturally also offer that option.

3) Questions

If you want to receive more information, or have questions about the privacy policy of Balletstudio Valentijn and specifically balletstudiovalentijn.nl, you can contact us via e-mail. Our e-mail address is info@balletstudiovalentijn.nl.

4) Monitoring visitor behavior

Balletstudiovalentijn.nl uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. That is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register, via cookies, includes IP addresses, type of browser and the pages visited. We also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they depart. We keep this information anonymous and it is not linked to other personal information.

5) Use of cookies

Balletstudiovalentijn.nl places cookies on visitors’ browsers. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors return and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6) Disable cookies

You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.