Betalingsvoorwaarden

Een dansseizoen (cursus 19 weken) heeft twee betalingstermijnen. Vóór aanvang van een nieuw betalingstermijn ontvang je een nota. Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:

  • contant: nota meenemen a.u.b.
  • bank/giro: altijd het leerlingnummer vermelden!
  • automatisch incasso: op het inschrijfformulier aangeven indien gewenst
  • rekeningnummer: NL35 RABO 0118867784

De betaling van het lesgeld dient als volgt te geschieden:

  • Eerste termijn: betalen vóór 27 augustus 2018
  • Tweede termijn: betalen vóór 28 januari 2019

De lesgeldovereenkomst geldt voor de duur van één termijn (19 weken). Bij tussentijdse inschrijving geldt de overeenkomst voor de duur van de resterende termijn.

Het opzeggen van de lessen dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een afmeldformulier (verkrijgbaar bij de docent).