Meiden tussen 14 - 18 jaar

Talentenklas in Eindhoven

De talentenklas bestaat uit een groep meisjes van 14-18 jaar die talentvol zijn. Ze trainen veel in verschillende technieklessen en komen op zaterdag bij elkaar voor een gezamenlijke les. In die les zoeken ze verdieping in techniek en improvisatie, maken ze choreografieën en werken ze aan uitstraling.
Ze zijn verplicht om twee reguliere technieklessen te volgen (jazz, modern of klassiek). Elk jaar wordt er een auditie gehouden. Pas dan wordt bepaald of je aan de talentenles mag gaan deelnemen.

  • Jaarlijkse auditie met de docenten van Valentijn
  • Kosten €75 naast het lesgeld tarief voor het aantal lessen dat gevolgd wordt (minimaal 2 technieklessen)
  • Rapport twee maal per jaar. We spreken met ouders en de talentvolle leerling over de voor- of achteruitgang over de afgelopen periode

Doel:

Zo goed mogelijk het talent ontplooien.
Individuele begeleiding binnen de grenzen van de mogelijkheden van de leerling.
Talent op professioneel niveau of op amateur niveau ontplooien.

Ontmoet onze docentenbekijk ons lesrooster