Beste ouders, verzorgers en cursisten,
Jullie hebben ongetwijfeld de berichten met betrekking tot de lockdown gevolgd. Zoals duidelijk zal zijn moet Balletstudio Valentijn dicht. We zullen vanaf vandaag, dinsdag 15 december, overstappen op een online rooster. Dat rooster vind je hier. Ale groepen krijgen de link voor de online lessen per email toegestuurd.

Het is voor iedereen een harde klap dat we opnieuw beperkt worden, maar het is helaas niet anders. Om jullie tegemoet te komen, zullen we het aankomende termijn het lesgeld met 10% korten.
Omdat de dependances (Atalanta en Trefpunt) dicht gaan, kunnen wij vanuit die studio’s geen lessen streamen. Het is wel nodig om vanuit de studio te streamen in verband met licht en geluid. In het rooster vind je de alternatieven die geboden worden voor de groepen die daar les hebben. Kijk ook goed onderaan het rooster naar de overige bijzonderheden.

We hopen wederom op jullie begrip voor deze situatie. Van onze kant uit blijven we vol enthousiasme om jullie in onze online lessen te ontmoeten! Elke docent zal er goed op letten dat iedereen vanuit huis meedoet en dat jullie ruimte beperkt is.

Laten we samen hopen dat 2021 oplossingen gaat bieden om corona achter ons te laten.