Inschrijving

Om je aan te melden bij de balletstudio kun je een inschrijfformulier printen. (Je dient hiervoor het gratis Adobe Reader te hebben geïnstalleerd). Overleg eerst met de docent voor je de lesdag en lestijd invult. Je kunt dit formulier afgeven aan de docent of sturen naar:

Balletstudio Valentijn
Rechtestraat 26b
5611 GP Eindhoven

Lesgeld per termijn (=19 weken)

Per week 60 minuten les €140,00
Per week 45 minuten les € 105
Per week 75 minuten les €175
Losse lessen €11,00
Inschrijfgeld nieuwe leden €15,00
Proefles gratis!

Per week 2x 45 minuten les                                                                     €205
Per week 45 en 60 minuten les                                                             €237
Per week 2x 60 minuten les                                                                   €259
Per week 60 en 75 minuten les                                                                €276,50
Per week 2x 75 minuten les                                                                   €302

Wil jij of iemand uit je gezin meerdere lessen volgen? Dan krijg je korting op dubbele lessen of meerdere personen uit één gezin.

Betaling

Een dansseizoen (cursus 19 weken) heeft twee betalingstermijnen. Vóór aanvang van een nieuw betalingstermijn ontvang je een nota. Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:

 • contant: nota meenemen a.u.b.
 • bank/giro: altijd het leerlingnummer vermelden!
 • automatisch incasso: op het inschrijfformulier aangeven indien gewenst
 • rekeningnummer: NL35 RABO 0118867784

De betaling van het lesgeld dient als volgt te geschieden:

 • Eerste termijn: betalen vóór 5 september 2016
 • Tweede termijn: betalen vóór 6 februari 2017

De lesgeldovereenkomst geldt voor de duur van één termijn (19 weken). Bij tussentijdse inschrijving geldt de overeenkomst voor de duur van de resterende termijn. 

Het opzeggen van de lessen dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een afmeldformulier (verkrijgbaar bij de docent). 

Algemene opmerkingen

 • Roosterwijzigingen vinden alleen onder bijzondere omstandigheden plaats.
 • Bij verhindering, of wanneer je les door een feestdag komt te vervallen, is het mogelijk om die les op een ander moment binnen dezelfde termijn in te halen (uitsluitend in overleg met de docent)
 • Het is niet mogelijk om bij verzuim lesgeld te retourneren
 • Het verdient aanbeveling om een blessure mede te delen aan de docent zodat daarmee rekening gehouden kan worden in de les.
 • De leiding van Balletstudio Valentijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal of verlies van je eigendommen.
 • Als het lesgeld niet tijdig wordt betaald, ontvangt u een aanmaning met €10,00 administratiekosten.